Učenje kroz igru!
Na kraju svi shvate da je najbitnije: da dete bude dete! A deca k'o deca obožavaju da se igraju, tada su najsrećnija!
Pedagogija kaže a istraživanja potvrđuju da deca najbolje uče kroz igru, mi se ovog pristupa pridržavamo kad god je to moguće!
Trudimo se da osmislimo časove i vežbice tako da ih deca dožive kao vid zabave kojoj želeti da se vraćaju.